Privacybeleid

Advocatenkantoor Olf Praamstra behandelt uw persoonsgegevens verantwoord en zorgvuldig. Wij hechten veel waarde aan het beschermen van persoonsgegevens. Het is voor ons essentieel dat uw informatie bij ons veilig is.

Uw privacy is belangrijk voor ons! Voor de privacywet zijn openheid en transparantie essentieel bij het verkrijgen en opslaan van persoonlijke gegevens. 

De persoonsgegevens die we verwerken hebben we nodig voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Met de gegevens die we verwerken gaan we vertrouwelijk om. We verwerken niet meer gegevens dan nodig om onze (potentiële) klanten van dienst te kunnen zijn. Alleen de personen binnen onze organisatie die gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden, hebben toegang tot de persoonsgegevens. We doen niet aan profilering.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn.

Onze website maakt geen gebruik van cookies waarvoor toestemming noodzakelijk is.

U weet zelf welke persoonsgegevens u heeft ingevuld en welke door ons worden vastgelegd, zolang als dit nodig is.  Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Advocatenkantoor Olf Praamstra
T.a.v. Olf Praamstra
Röntgenlaan 5
2719 DX ZoetermeerContact

Röntgenlaan5
2719 DX Zoetermeer

079-2002500

info@praamstra.nl
www.praamstra.nl

Nieuws