Advocaat ondernemingsrecht

Ondernemen is risico’s nemen. Maar die houdt u het liefst zo beperkt mogelijk. Daarom kiezen de meeste ondernemers voor de besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv) als rechtsvorm. Die keuze kan verstandig zijn, maar voorkomt niet alle juridische problemen. Als advocaat ondernemingsrecht helpen wij u de juiste keuzes te maken om geschillen te voorkomen en op te lossen.

Ondernemingsrecht-advocaat: waarom?

Welke rechtsvorm uw onderneming ook heeft, u krijgt te maken met veel verschillende wetten en regels. Deskundig juridisch advies zorgt ervoor dat u weet wat deze regels voor u betekenen. Dit helpt u problemen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken.

Als ondernemingsrecht-advocaat adviseren we over en procederen we in veel verschillende geschillen rondom de bv en nv. Denk aan:

  • geschillen tussen aandeelhouders
  • geschillen tussen bestuurder en aandeelhouders
  • aandeelhoudersovereenkomsten
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • handelsgeschillen
  • het innen van geldvorderingen
  • vraagstukken op het gebied van (beroeps)aansprakelijkheid

Vereniging, stichting en vof

Ook voor andere rechtspersonen (verenigingen, stichtingen) en over de vennootschap onder firma bieden we u graag advies of bijstand in een gerechtelijke procedure. Hieronder lichten we een aantal aspecten van het ondernemingsrecht toe waarin wij geregeld onze cliënten bijstaan. We staan eveneens voor u klaar als u op zoek bent naar een arbeidsrecht advocaat.

Meer weten? Bel 079-2002500 of mail naar info@praamstra.nl.

Uitkeringstoets en balanstest

In 2012 is de uitkeringstoets ingevoerd om te voorkomen dat de continuïteit van een bv in gevaar komt door (dividend)uitkeringen aan de aandeelhouders. Voldoet u als bestuurder van uw bv niet aan de toets, dan bent u zelf aansprakelijk voor de ontstane tekorten van de bv. Wanneer een bv een (winst)uitkering overweegt, moet het bestuur daarom eerst toetsen of het daarmee niet de uitbetaling van schulden aan de overige crediteuren in gevaar brengt. Dankzij de uitkeringstoets zijn crediteuren beter beschermd.

Balanstest

De balanstest houdt in dat een bv slechts een uitkering mag doen in de mate dat het eigen vermogen groter is dan de wettelijke of statutaire reserves. Heeft u vragen of geschillen omtrent de uitkeringstoets of balanstest? Wij helpen u graag.

Tegenstrijdig belang

Heeft een bestuurder een persoonlijk belang dat botst met het belang van de bv, dan is dat een tegenstrijdig belang. In dit geval mag de bestuurder niet deelnemen aan de besluitvorming. Wanneer een bestuurder in uw onderneming een tegenstrijdig belang heeft, kunnen wij u of de bestuurder advies geven.

Algemene vergadering van aandeelhouders

Zowel naamloze als besloten vennootschappen zijn verplicht om minstens eens per jaar een algemene vergadering van aandeelhouders te houden. Ook wanneer de directeur-grootaandeelhouder (dga) de enige bestuurder is, moeten hiervan notulen worden gemaakt. In de vergadering doet de directie verslag van de afgelopen periode en doet zij een voorstel voor de bestemming van een eventuele winst. Ook benoeming of ontslag van bestuurders vindt plaats door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Als ondernemingsrecht-advocaat kunnen wij u helpen bij het opstellen van de notulen, bij het controleren van de statuten en adviseren over schriftelijke besluiten.

Onderzoek, enquête en Ondernemingskamer

Het kan gebeuren dat betrokkenen van een bv of nv het niet eens zijn met het beleid dat het bestuur van een bv voert. Of misschien constateren of vermoeden ze onjuistheden. In die gevallen kunnen zij aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam verzoeken om een onderzoek te gelasten naar het beleid en de gang van zaken. De Ondernemingskamer kan dit verzoek toewijzen als er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen. Naar gelang de uitkomst van het onderzoek kan de Ondernemingskamer vervolgens ook voorzieningen treffen, en die kunnen verstrekkend zijn.

Wat zijn gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen? En welke stappen kunt u ondernemen in geval van zulke twijfels? Wij adviseren onze cliënten geregeld over deze en soortgelijke vragen.

Advocatenkantoor ondernemingsrecht

Graag helpt onze advocaat ondernemingsrecht u bij een van bovenstaande of aanverwante zaken. Bel of mail, ook als u vragen heeft of twijfelt of een het inschakelen van een advocaat (al) zinvol is. U bent van harte welkom op ons advocatenkantoor in Zoetermeer. Net zo lief komen we bij u langs: behalve in Zoetermeer zijn we werkzaam in en rondom Gouda, Leiden en Den Haag.

Bel 079-2002500 of mail naar info@praamstra.nl.

Contact

Röntgenlaan5
2719 DX Zoetermeer

079-2002500

info@praamstra.nl
www.praamstra.nl

Nieuws