Advocaat arbeidsrecht

Arbeidsongeschiktheid, re-integratie, een ontslag of reorganisatie: ingrijpende zaken, zowel voor werkgevers als werknemers. Situaties die vragen om deskundigheid, accuratesse en actuele kennis van zaken. Zeker in dit snel veranderende rechtsgebied is het daarom onmogelijk om zonder deskundig advies de juiste juridische weg te volgen. Door in een vroeg stadium een arbeidsrecht-advocaat in te schakelen, voorkom je veel problemen. En dat betaalt zich uit.

Dat het arbeidsrecht snel verandert, blijkt uit de vele ingrijpende wijzigingen in dit rechtsgebied. Zo werd in 2015 de Wet werk en zekerheid (WWZ) ingevoerd, die het ontslagrecht ingrijpend veranderde. Nog steeds worden belangrijke rechterlijke uitspraken gedaan over de uitleg van de verschillende onderdelen van deze wet.

Ondertussen ging op 1 januari 2020 de volgende ingrijpende wijziging in: de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Bij Advocatenkantoor Olf Praamstra zijn we altijd op de hoogte van de laatste veranderingen op het gebied van arbeidsrecht. Zo bent u ervan verzekerd dat we iedere zaak behandelen op basis van de meest actuele ontwikkelingen.

Voor werkgever en werknemer

Als arbeidsrecht-advocaat staan we zowel particulieren als ondernemers, werknemers en werkgevers, bij in verschillende aspecten van het arbeidsrecht. Lees hieronder meer over de arbeidsrechtelijke situaties waarvoor u ons kunt inschakelen. We staan ook voor u klaar als u op zoek bent naar een ondernemingsrecht advocaat.

Meer weten? Bel 079-2002500 of mail naar info@praamstra.nl.

Arbeidsovereenkomsten

Voordat u als werkgever of werknemer een arbeidsovereenkomst aangaat, is het van belang om de wederzijdse verwachtingen helder te krijgen en vast te leggen. Met een goed arbeidscontract voorkomt u potentiële problemen en onduidelijkheden op langere termijn. Daarom kan het lonen om een contract te laten controleren door een deskundige. Welke rechten en plichten heeft u precies? Wat is in uw situatie de meest geschikte contractvorm? Voldoet u aan de ketenregeling? En ontbreekt er niets in het contract?

Vraag ons voor:

 • opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten
 • redigeren van bijzondere bedingen (concurrentiebeding, relatiebeding, studiekostenbeding en dergelijke)
 • opstellen van en adviseren over flexibele arbeidscontracten
 • opstellen van en adviseren over personeelsreglementen

Ontslag

Een ontslag hoopt niemand mee te maken, maar is soms onvermijdelijk. Mocht het u overkomen, als werkgever of werknemer, dan is het belangrijk om ook in juridische zin op een goede manier uit elkaar te gaan. Neem bij ontslag daarom zo vroeg mogelijk een arbeidsrecht-advocaat in de arm om het proces goed te laten verlopen: van de ontslagvergunning of de ontbinding van de arbeidsovereenkomst tot en met uitkeringen bij werkloosheid.

Bij ontslag kunt u ons inschakelen voor:

 • ontslagaanvraag bij het UWV (bedrijfseconomisch, of bij langdurige arbeidsongeschiktheid)
 • ontbindingsverzoek bij de kantonrechter (disfunctioneren, verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsverhouding, etc.)
 • advisering en bijstand bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst
 • advies over uitkeringen bij werkloosheid

Arbeidsongeschiktheid en re-integratie

Bent u of is een van uw werknemers arbeidsongeschikt geworden, dan zijn er verschillende regels en procedures die u dient te volgen. Wij adviseren en begeleiden u graag op gebied van arbeidsrecht gedurende de ziekte en re-integratie.

Bij arbeidsongeschiktheid staan we voor u klaar met:

 • advies over verplichtingen tijdens ziekte, zoals bezoek aan de bedrijfsarts
 • begeleiding bij re-integratie en passende arbeid
 • advies over risico’s van loonsanctie
 • advies over en begeleiding bij het deskundigenoordeel van het UWV

Reorganisatie

Een reorganisatie heeft veel gevolgen en dient volgens de regels te verlopen. Denk aan het verplicht raadplegen van een ondernemingsraad, het opstellen van een sociaal plan of de consequenties van het verminderen van het aantal werknemers. Met een arbeidsrecht-advocaat zorgt u dat de reorganisatie juridisch probleemloos verloopt.

Zet ons bij reorganisaties in voor zaken als:

 • afspiegeling
 • adviesaanvraag ondernemingsraad
 • onderhandelen met vakbonden
 • het opstellen van een sociaal plan
 • ontslagaanvraag bij het UWV

Andere arbeidsrechtelijke zaken

Natuurlijk is het arbeidsrecht niet beperkt tot bovenstaande onderwerpen. Wat doet u in geval van faillissement of een arbeidsongeval? En zijn uw arbeidsvoorwaarden nog up-to-date? (Aangezien de regelgeving steeds wijzigt en ook de cao’s van tijd tot tijd veranderen, is dat zeker het controleren waard.)

Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij in zaken als:

 • flexibele arbeid
 • wijziging van arbeidvoorwaarden zoals werktijden, -duur of -plaats
 • cao-vraagstukken
 • de positie van de statutair bestuurder
 • de positie van onderwijspersoneel
 • loonvordering in verband met insolventie/faillissement
 • overgang van onderneming
 • arbeidsongevallen

Advocatenkantoor arbeidsrecht

Graag helpt onze advocaat arbeidsrecht u bij een van bovenstaande of aanverwante zaken. Bel of mail, ook als u vragen heeft of twijfelt of een het inschakelen van een advocaat (al) zinvol is. U bent van harte welkom op ons advocatenkantoor in Zoetermeer. Net zo lief komen we bij u langs: behalve in Zoetermeer zijn we werkzaam in en rondom Leiden, Gouda en Den Haag.

Bel 079-2002500 of mail naar info@praamstra.nl.

Contact

Röntgenlaan5
2719 DX Zoetermeer

079-2002500

info@praamstra.nl
www.praamstra.nl

Nieuws