Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een snel veranderend rechtsgebied. In 2015 is de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd, waarmee het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd is. Over de uitleg van de verschillende onderdelen van deze wet, worden nog met grote regelmaat (grensverleggende) rechterlijke uitspraken gedaan. Maar ondertussen gaat naar verwachting de volgende ingrijpende wijziging, de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), al per 1 januari 2020 in.

Het mag duidelijk zijn dat in zo’n snel veranderende omgeving je onmogelijk zelf je weg kunt vinden. Als ondernemer, maar ook als particulier, kun je dus maar beter tijdig een deskundig advies inwinnen, om de problemen voor te zijn. Dit betaalt zich uit.
U kunt bij ons terecht voor:

Arbeidsovereenkomsten

 • het opstellen/beoordelen van arbeidsovereenkomsten
 • het redigeren van bijzondere bedingen (concurrentiebeding, relatiebeding, studiekostenbeding etc.)
 • het opstellen van/adviseren over flexibele arbeidscontracten
 • het opstellen van/adviseren over personeelsreglementen

Ontslag

 • ontslagaanvraag UWV (bedrijfseconomisch, of bij langdurige arbeidsongeschiktheid)
 • ontbindingsverzoek bij de kantonrechter (disfunctioneren, verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsverhouding)
 • advisering en bijstand bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst
 • advies over uitkeringen bij werkloosheid

Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie

 • advies over verplichtingen tijdens ziekte
 • begeleiding bij reïntegratie
 • advies over risico’s loonsanctie
 • advies over en begeleiding bij deskundigenoordeel UWV

Reorganisatie

 • afspiegeling
 • adviesaanvraag Ondernemingsraad
 • onderhandelen vakbonden
 • opstellen sociaal plan
 • ontslagaanvraag UWV

Andere arbeidsrechtelijke zaken

 • flexibele arbeid
 • wijziging arbeidvoorwaarden/tijden/duur/plaats
 • CAO vraagstukken
 • de positie van de statutair bestuurder
 • loonvordering in verband met insolventie/faillissement
 • overgang van onderneming
 • arbeidsongevallen

Contact

Röntgenlaan5
2719 DX Zoetermeer

079-2002500

info@praamstra.nl
www.praamstra.nl

Nieuws