Wat zijn de kosten?

Uurtarief

Het gehanteerde uurtarief is afhankelijk van de cliënt en van het financiële belang van de zaak. We bespreken dat uiteraard vooraf. Er wordt geen vaste opslag voor kantoorkosten in rekening gebracht. Voor een eerste kennismaking, waarin ook een richtinggevend advies kan worden gegeven, worden gedurende het eerste half uur geen kosten in rekening gebracht.

Vaste prijs

Als de te verrichten werkzaamheden redelijk in te schatten zijn, kan een vaste prijs worden afgesproken.

Resultaatafhankelijke prijs

Het is advocaten (behalve in letselschadezaken) niet toegestaan om op ‘no cure, no pay’-basis te werken. Wel is het toegestaan om tegen een verlaagd uurtarief te werken dat zal worden verhoogd met een vooraf af te spreken bedrag als in de zaak goed resultaat wordt behaald.  

Een abonnement voor de ondernemer

Ondernemers lopen met regelmaat tegen juridische vragen aan, en dan is het prettig een korte lijn te hebben met een vaste advocaat waar je met je vragen terecht kunt. We bieden de mogelijkheid om tegen een abonnementstarief advies en bijstand te verlenen.

Rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandverzekering dan heeft u het recht om in een gerechtelijke procedure zelf te bepalen welke advocaat u kiest. Dit recht op vrije advocaatkeuze is wettelijk gewaarborgd en uw rechtsbijstandverzekeraar mag dat niet weigeren.

Overheidsgefinancierde rechtsbijstand

Als u een laag inkomen en geen vermogen heeft, dan kunt u in veel gevallen gebruik maken van de door de overheid betaalde rechtsbijstand. Dit betekent dat uw advocaat een zgn. toevoeging voor u aanvraagt, op grond waarvan de advocaat door de overheid betaald wordt. Wel wordt in zo’n geval aan u een éénmalige eigen bijdrage opgelegd. Wij zijn in de regel bereid om op deze basis voor u te werken als u hiervoor in aanmerking komt.

Procesfinanciering

In een enkel geval komt het voor dat er grote financiële belangen op het spel staan en de middelen ontbreken om daarover een procedure te voeren. In zulke gevallen kan er soms gebruik worden gemaakt van externe partijen die de advocaatkosten voor hun rekening nemen, in ruil van een deel van het resultaat als de zaak met een gunstig resultaat wordt afgesloten.

Contact

Röntgenlaan5
2719 DX Zoetermeer

079-2002500

info@praamstra.nl
www.praamstra.nl

Nieuws